Jakie soczewki kontaktowe wybrać?

Niezależnie od tego, z jakich powodów zdecydowaliśmy się na noszenie soczewek kontaktowych – ze względów zdrowotnych, czysto estetycznych czy też z powodu wymagań dotyczących pracy lub aktywności sportowej – o tym, jaki typ szkieł będziemy nosić, rozstrzyga lekarz okulista lub profesjonalny optometrysta. W zależności od wady wzroku otrzymamy receptę na soczewki toryczne – jeśli cierpimy na astygmatyzm, progresywne do dali i bliży (zalecane szczególnie przy starczowzroczności), ortokorekcyjne albo hybrydowe soczewki korygujące bardzo wysoki astygmatyzm i stożek rogówki.

Pomijając ten ostatni przypadek, w którym mamy do czynienia z poważnymi wadami wzroku, w większości standardowych przypadków krótko- lub dalekowzroczności lekarze dobierają miękkie, gazoprzepuszczalne soczewki silikonowo-hydrożelowe, ewentualnie – choć coraz rzadziej – starszą generację miękkich soczewek hydrożelowych.

Po określeniu wady, dobraniu odpowiedniego rodzaju korekcji i wyborze typu soczewek, należy dostosować do indywidualnych preferencji i możliwości pacjenta tryb ich użytkowania. Tryb noszenia soczewek kontaktowych to wypadkowa kilku czynników: rodzaju i zaawansowania wady wzroku, stanu oczu pacjenta, jego stylu życia, rodzaju podejmowanych aktywności oraz możliwości finansowych.

Najczęściej decyzja pada na dzienne soczewki miesięczne lub soczewki dwutygodniowe – kompromis między bezpieczeństwem i stosunkowo niskimi kosztami użytkowania. Z punktu widzenia higieny, zdrowia i wygody najkorzystniej jednak wypadają dość drogie soczewki jednodniowe. O wiele rzadziej wybiera się kontrowersyjne ze względów zdrowotnych soczewki typu day and night i soczewki do długotrwałego użytkowania – kwartalne czy roczne.

Soczewki kontaktowe to jednak dla wielu osób nie tylko ułatwienie życia i umożliwienie normalnego funkcjonowania w różnorodnych warunkach, ale także ozdoba. Od delikatnie barwionych soczewek korekcyjnych po ozdobne „zerówki” diametralnie zmieniające kolor i wygląd oka – ozdobne soczewki kontaktowe to potężny sektor rynku, którym interesują się nie tylko nastolatki.